XVI edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Obrazek zastępczy dla dokumentu

28 sierpnia 2015 roku upływa termin naboru wniosków do XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Przyznawane Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10 laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl, www.nagroda.mazovia.pl

Wnioski do XVI edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

• dla osób fizycznych,

• dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem: „XVI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO” w nieprzekraczalnym terminie:

1) pocztą do dnia 28 sierpnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,

2) lub osobiście do dnia 28 sierpnia 2015 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: /022/ 59 79 221, e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl