Praktyki językowe młodzieży z Dubna w sokołowskich szkołach

Młodzież z Dubna

W dniach 10 – 17 kwietnia gościliśmy w naszym mieście młodzież Dubna na Ukrainie – miasta partnerskiego Sokołowa Podlaskiego.

Młodzież uczęszczała na lekcje do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta. Dzięki dyrektorom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Zespołu Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Salezjańskich „LUX SAPIENTIAE”  goście mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych razem z sokołowskimi uczniami.

Dodatkowo, żeby umożliwić poznanie okolic naszego miasta, zorganizowana została dla uczniów z Dubna wycieczka do Warszawy, Siedlec, Węgrowa oraz Liwa.

Podsumowanie warsztatów językowych odbyło się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Po części oficjalnej, podczas której Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, w imieniu Burmistrza Miasta, podziękowała dyrektorom, opiekunom i uczniom szkół, które przyjęły młodzież z Dubna, na zgromadzonych czekał poczęstunek.

Uczniowie z Dubna wraz z sokołowską młodzieżą bawili się na dyskotece zorganizowanej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.