Spotkanie miast partnerskich w Sokołowie

Delegacje miast partnerskich w Sokołowie

16 stycznia w sokołowskim Urzędzie Miasta, na zaproszenie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski, przebywały delegacje naszych miast partnerskich. Przedstawiciele Jekabpils na Łotwie, ukraińskiego Dubna oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ze Śląska, wraz z sokołowskimi samorządowcami, omawiali dotychczasową współpracę oraz przedstawiali plany na przyszłość.

Goście odwiedzili też Szkołę Muzyczną I Stopnia i Park Przemysłowy, a wieczorem w Sokołowskim Ośrodku Kultury wysłuchali koncertu noworocznego Chóru Kameralnego KOE „O Magnum Mysterium”.

Jēkabpils na Łotwie

Współpraca między Sokołowem Podlaskim i Jekabpils datuje się od roku 1987, a oficjalną umowę podpisano w 580. rocznicę nadania Sokołowowi praw miejskich, 5 maja 2004 roku. W uchwale Rady Miejskiej określono zakres współpracy, obejmujący oświatę, kulturę, sport i rekreację, gospodarkę, wspieranie współdziałania organizacji pozarządowych, zarządzania społecznością, turystykę i muzealnictwo, organizację pracy organów miejskich, planowanie i realizację inwestycji i doradztwa projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W ramach realizacji postanowień umowy prowadzona jest współpraca grup artystycznych, które biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie, a także wymiana grup młodzieżowych, przebywających gościnnie w szkołach na terenie obu miast. Na bieżąco mają miejsce kontakty między władzami samorządowymi. Organizowane są wzajemne wizyty przedstawicieli jednostek samorządowych i przedsiębiorców oraz wycieczki grup turystycznych. Utrzymywane są również stałe kontakty między Miastem Sokołów Podlaski a Związkiem Polaków na Łotwie.

Dubno na Ukrainie

Umowę o współpracy Miast Dubno i Sokołów Podlaski podpisano 18 listopada 2005 w Sokołowie, na uroczystej sesji Rady Miejskiej. Określa ona zakres współpracy w 100% zgodny z przewidzianym w umowie z Jekabpils. Ponadto 6 października 2006 zawarta została umowa w sprawie wspólnej realizacji projektu „II Forum Integracyjne Sokołów Podlaski – Dubno” w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska – Białoruś – Ukraina.

Poza wzajemnym udziałem grup artystycznych w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, jak np. Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne czy Piknik Integracyjny, w ramach programu INTERREG trzykrotnie organizowane były fora gospodarcze Sokołów Podlaski – Dubno, z udziałem partnerów z Jekabpils. Obejmowały one szkolenia i spotkania panelowe przedsiębiorców, samorządów, organizacji społecznych.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Porozumienie o nawiązaniu współpracy pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny i Miastem Sokołów Podlaski zostało podpisane 19 września 2014 roku w Czerwionce-Leszczynach. Zakłada ono rozwój współpracy w zakresie promocji, kultury, oświaty i sportu oraz wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie samorządności lokalnej i innych dziedzin wnoszących pożyteczny wkład w pomyślny rozwój obu stron.

Poza kontaktami samorządów obu miast, niezwykle prężnie rozwija się współpraca kulturalna. Kilkukrotnie gościliśmy w Sokołowskim Ośrodku Kultury Orkiestrę „Dębieńsko”, a gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich Czerwionka – Leszczyny regularnie uczestniczą w jarmarkach bożonarodzeniowych i wielkanocnych, które odbywają się w Zespole Szkół Salezjańskich, a także w Festiwalu Kuchni Regionalnej „Jesień na Mazowszu i Podlasiu”.