Możliwość dofinansowania zakupu kotła w ramach modernizacji indywidualnych źródeł ciepła

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uprzejmie informuje, że w ramach poprawy jakości powietrza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stworzył osobom fizycznym (w tym wspólnotom mieszkaniowym) nie prowadzącym działalności gospodarczej w miejscu realizowania zadania, możliwość ubiegania się za pośrednictwem tut. Urzędu Miasta o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj.: wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

Dotacja w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych, tj. wyłącznie zakupu kotła, nie może przekroczyć kwoty 5000,00 zł dla korzystającego z przyznanej dotacji. Pozostałe koszty związane z finansowaniem zadanie, tj. demontaż starej instalacji źródła ciepła, montaż nowej kotłowni, roboty instalacyjne itp. ponoszą użytkownicy ostateczni.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta, pok. 33,34 lub telefonicznie pod nr tel. 781 75 61, 781 75 63.

Zgłoszenie osób planujących wymianę źródła ciepła w roku bieżącym przyjmowane będą w ww. pokojach w terminie do 30 sierpnia br.

Do pobrania:

Druk zgłoszenia do programu (doc)

Druk zgłoszenia do programu (pdf)