VII sesja Rady Miejskiej

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 czerwca 2015r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2015.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015- 2028.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Uchwale Nr XXI/143/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu „Sokołowska Rodzina 3+”.
 9. Projekt uchwały RM w spr. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 13. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 14. Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Miejskiej.
 15. Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Miejskiej.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie Sesji.