Zaproszenie na konferencję

Program konferencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego i Bank Polska Kasa Opieki SA mają zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą V edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2014”.

Konferencja odbędzie się dnia 15 maja 2015 (piątek) o godzinie 11:00 w siedzibie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach, ul. Mieczysława Asłanowicza 2.

Program Konferencji
„Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2014”
Temat specjalny: „Innowacje w Mikro i Małych Firmach”

  • 11.00-11.10 Otwarcie konferencji – Janina Ewa Orzełowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Barbara Masianis-Iwanowska, Dyrektor Regionalny ds. Klientów Biznesowych, Bank Pekao SA
  • 11.10-11.40 Prezentacja regionalnych wyników „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2014” – Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych, Bank Pekao SA
  • 11.40-12.10 Wsparcie dla innowacyjnych firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Małgorzata Rudnicka, Kierownik Wydziału Innowacji i Rozwoju, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • 12.10-12.20 Preferencyjne kredyty dla innowacyjnych firm w ramach unijnego programu „Instrument Podziału Ryzyka” (RSI) – Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych, Bank Pekao SA
  • 12.20-13.20 Perspektywy wzrostu polskiej gospodarki w roku 2015. Wyzwania globalne mające wpływ na funkcjonowanie polskich firm – Andrzej Halesiak, Dyrektor w Biurze Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA
  • 13.20 Lunch