Obchody święta 3 Maja

Uczestnicy obchodów

Uroczyste obchody 224 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Sokołowie Podlaskim rozpoczęły się Mszą Świętą w Konkatedrze o godz. 12:30.

Po mszy odbył się przemarsz ulicami miasta i złożenie kwiatów przy pomnikach Żołnierzy Armii Krajowej, Księdza Stanisława Brzóski oraz Czynu Niepodległościowego.

Przy pomniku Czynu Niepodległościowego przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Bogusław Karakula:

Jak co roku w tym dniu, spotykamy się pod Pomnikiem Czynu Niepodległościowego w Sokołowie Podlaskim, by uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. I chociaż miało to miejsce 224 lata temu, choć pokolenia Polaków zdążyły od tego czasu narodzić się i odejść, w naszej świadomości wydarzenie to wciąż zajmuje należne mu, ważne miejsce.

Dzieło Sejmu Wielkiego pozostaje wzorem wytężonej patriotycznej pracy ku modernizacji państwa i pomyślności narodu polskiego. Jest także przestrogą, przypominając nam o tym, że każdy zbiorowy wysiłek może zostać zniweczony przez prywatę i uleganie obcym wpływom, wbrew interesom narodowym. Naszym wspólnym, codziennym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i poświęceniem zbudowali w sercach Polaków nigdy niegasnące pragnienie wolności i niepodległości. Choć wkrótce po Konstytucji 3 Maja przyszła długa noc zaborów, nie skończyło się poczucie wspólnoty i tożsamości narodowej. Nie porzucono wysiłków, dzięki którym, po latach, Polska na powrót stała się suwerennym krajem, w którym dziś żyjemy.

W tym roku przypadają dwie rocznice ważne w historii Polski i naszego miasta. Pierwsza z nich, to 150-lecie stracenia Księdza Stanisława Brzóski, niezłomnego bojownika sprawy narodowej. Będziemy ją w obchodzić 23 maja w miejscu, w którym oddał życie za Ojczyznę. Druga data, już nie tragiczna, ale równie istotna, to 25 lecie reformy samorządowej. Bez niej, bez uczestnictwa wspólnot lokalnych we współdecydowaniu o sprawach publicznych, nie byłoby wolnej i nowoczesnej Polski. Można uznać za pewnik, że zarówno heroiczne czyny na polu walki, jak i ważne reformy ustrojowe, nie miałyby miejsca, gdyby nie wydarzenia, których rocznicę dziś obchodzimy.

Szanowni Państwo! W tym roku przypadają też dwie daty ważne dla demokratycznego społeczeństwa, które jest gwarantem narodowej wolności i dobrobytu. Są to wybory Prezydenta RP oraz wybory parlamentarne. Apeluję do wszystkich mieszkańców naszego miasta: weźmy udział w wyborach. W żaden sposób nie przysłużymy się lepiej Ojczyźnie, niż desygnując najlepszych z możliwych ludzi do sprawowania władzy w naszym imieniu i obejmowania najwyższych funkcji w państwie. Jakość stanowionego przez Sejm i Senat prawa, prezydent stojący na straży konstytucji – to wszystko zależy przede wszystkim od nas i dokonywanych przez nas wyborów. Mają one bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo i pomyślność naszego państwa, a przede wszystkim na codzienne życie i przyszłość każdego z nas. W dniu wyborów nie zostawajmy w domu. Wybierajmy świadomie i mądrze. Dziś jest to nasz najważniejszy patriotyczny obowiązek.

Więcej zdjęć na naszym fanpage’u