Sokołowskie przykłady dobrych praktyk na konferencji w Siedlcach

Nauczycielki na konferencji

14. kwietnia 2015 roku w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyła się konferencja „Język obcy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej”.

Przykłady dobrych praktyk – Konferencja w MSCDN Siedlce

14. kwietnia 2015 roku w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyła się konferencja „Język obcy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej”. Jej odbiorcami byli dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele języków obcych w klasach I-III.  Konferencja organizowana była przy współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty i wydawnictwami językowymi.Tematem przewodnim spotkania było wprowadzenie od roku szkolnego 2015/2016 obowiązku nauki języka obcego dla 5-latków.
W czasie trwania konferencji omówiono regulacje prawne dotyczące nauczania języka obcego w przedszkolu. Natomiast dr Małgorzata Szulc-Kurpaska (z wyższej Szkoły Filologicznej z Wrocławia) przedstawiła specyfikę nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach I-III. Na zakończenie konferencji zostały zaprezentowane „Przykłady dobrych praktyk”. O nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu za pomocą metod aktywizujących opowiedziała Anna Przesmycka-Krysiak (z Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Kubusia Puchatka w Sokołowie Podlaskim) oraz Irena Rytel (ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim).