Mali Przyjaciele Lasu dofinansowani przez WFOŚiGW

Dzieci z leśniczym

Miasto Sokołów Podlaski otrzymało dofinansowanie  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 13.679,00zł na realizację zadania „Mali przyjaciele lasu – Program edukacyjny”. Zadanie to realizowane było wMiejskim Przedszkolu nr 4 Leśna Kraina.

W ramch zadania przeprowadzono wiele działań: warsztaty przyrodnicze dla dzieci i rodziców prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Sokołów, wycieczki, zasadzono nowe drzewa, zorganizowano konkurs rodzinny „Szyszkowe dziwadło”, przeprowadzono wiele zajęć edukacyjno-przyrodniczych. Zakupione zostały lupy do badań przyrodniczych, atrakcyjne nagrody w konkursie rodzinnym, gry edukacyjno-dydaktyczne, karmniki, które dzieci ozdabiały wraz ze swoimi rodzicami podczas zajęć. Dzięki realizacji zadania „Mali przyjaciele lasu – Program edukacyjny” wzbogacony został teren przedszkola o nowe atrakcyjne wyposażenie ścieżki edukacyjnej: tablica edukacyjna „Ptaki naszych lasów”, gra plenerowa „Mieszkańcy twojego lasu” – wrzutki,  gra plenerowa typu MEMO „Znajdź moją mamę”. Uczestnictwo w zajęciach i warsztatach przyczyniło się do pogłębienia wiedzy  na temat środowiska przyrodniczego i jego ochrony, a także roli, jaką odgrywa ono w życiu człowieka. Uczestnicy nauczyli się rozpoznawać różne gatunki roślin i zwierząt, poznali przyrodę regionu. Przedszkolaki zyskały ogromną radość z obcowania z przyrodą oraz wykorzystania nowych pomocy dydaktycznych.

Zakupione materiały przyczynią się do dalszego  poszerzania i utrwalania  wiedzy dotyczącej lasów.Zainstalowane terenowe pomoce dydaktyczne na  terenie przedszkola będą służyły całej społeczności lokalnej, w tym Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, która znajduje się w jednym budynku z Miejskim Przedszkolem nr 4 Leśna Kraina.

“Mali przyjaciele lasu-Program edukacyjny dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji”, w kwocie 13.679,00zł”