Promocja II tomu Sokołowskiego Rocznika Historycznego

Sokołowski Rocznik Historyczny

15 stycznia 2015, o godz. 10:00 w sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury, odbyła się promocja II tomu Sokołowskiego Rocznika Historycznego.

Zagadnienia zawarte w II tomie:

 • Wczesnośredniowieczne dzieje południowego Podlasia w świetle badań archeologicznych
 • Przywilej miejski Sokołowa Podlaskiego z 20 kwietnia 1424 r.
 • Rozwój przestrzenny Sokołowa Podlaskiego od średniowiecza do XVIII wieku
 • Sokołów Podlaski i ziemia drohicka w czasach powstania kościuszkowskiego
 • Zarys dziejów kolei w Sokołowie Podlaskim
 • Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Sokołowie Podlaskim
 • Dzieje parafii unickiej w Sokołowie Podlaskim
 • Stanisław August Poniatowski w Sokołowie Podlaskim. Z dziejów peregrynacji monarchy na Podlasiu
 • Sokołowski ratusz. Nieznana kartka z dziejów miasta w XVIII w.
 • Kult św. Rocha w Sokołowie Podlaskim
 • Ojciec Paweł Maria Molski SS.CC (1924 – 2013), sylwetka Podlasiaka. Zagadnienia wstępne.
 • Recenzje książek: „Feliks Bartczuk. Ostatni weteran powstania styczniowego” oraz „Co wiemy o Treblince? Stan badań.”

 

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, z okazji promocji publikacji, wygłosił okolicznościowe przemówienie:

 

Ekscelencjo, Szanowni Państwo, Kochana młodzieży,

W ubiegłym roku obchodziliśmy 590 rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. Z tej okazji przez cały rok odbywały się liczne wydarzenia i imprezy patriotyczne, historyczne, kulturalno-rozrywkowe, sportowo-rekreacyjne, integracyjne organizowane przez samorząd miejski, instytucje, miejskie szkoły i przedszkola. 

W obchody włączyło się wiele innych instytucji i nieformalnych grup społecznych. Do takich należą m.in. Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, a także Zespół Redakcyjny z Radą Programową Rocznika Historycznego, którego I tom wydany został w 2014 roku i był poświęcony powstaniu styczniowemu. Inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Sokołowski Ośrodek Kultury.

I właśnie to grono osób było współautorami programu uroczystej sesji historycznej Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 roku, inaugurującej obchody Jubileuszu 590 – lecia nadania praw miejskich Sokołowowi Podlaskiemu przez Wielkiego Księcia Litewskiego – Witolda. Sesja poświęcona była historii naszego Miasta i regionu, bo przecież zarówno obecnie jak i w przeszłości Sokołów Podlaski jest i zawsze był silnie związany z Podlasiem, Mazowszem i tą częścią Europy, odgrywając znaczącą rolę, jako rozwijający się ośrodek miejski. Autorzy przygotowali kilkanaście bardzo ciekawych tematów, prezentując jakże bogatą, piękną i niejednokrotnie bardzo dramatyczną historię Sokołowa Podlaskiego. Podczas tej sesji po raz pierwszy został odczytany przez dra Grzegorza Ryżewskiego pełen tekst aktu erekcyjnego, przetłumaczonego z wiernej kopii oryginału, podpisanego przez Księcia Witolda. Pani Maria Koc – obecnie Senator RP przedstawiła kult św. Rocha w Sokołowie, czego efektem była uchwała Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia do Ojca Świętego o ogłoszenie Św. Rocha patronem miasta. 

Drodzy Państwo,

Postanowiliśmy zachować w trwałej formie wszystkie te bezcenne informacje o historii naszego miasta zaprezentowane na sesji historycznej. Dlatego II Tom Rocznika Historycznego zawiera wszystkie opracowania poświęcone poszczególnym faktom i procesom historycznym dotyczącym Sokołowa Podlaskiego, które były omówione na tej sesji. Osobiście uważam, że dzięki temu powstało bardzo wartościowe, unikatowe w swojej treści opracowanie prezentujące istotną część z historii Sokołowa. 

Za opracowanie tekstów i całej książki pragnę bardzo gorąco podziękować autorom, członkom Rady Programowej, Zespołowi Redakcyjnemu – za wykonaną mrówczą pracę nad redakcją i złożeniem tekstów oraz fotografii. Moje szczególne podziękowania kieruję pod adresem nieobecnego na dzisiejszej uroczystości – Pana Jacka Odziemczyka, człowieka oddanego odkrywaniu i zgłębianiu historii naszego powiatu i miasta, za Jego ogromny wkład w powstanie tego wydawnictwa.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i mam nadzieję, że Rocznik Historyczny będzie znakomitym uzupełnieniem dotychczasowych podręczników i wydawnictw poświęconych historii ziemi sokołowskiej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która dostępna jest w Urzędzie Miasta oraz Sokołowskim Ośrodku Kultury.