Historia

1 stycznia 2003

Początki osadnictwa na tych terenach sięgają VI w.n.e. Sokołów należy do tej części Podlasia, która ze względu na swe położenie była typową rubieżą osadniczo – kulturową. Na tym terenie trwały walki prowadzone przez wczesnofeudalne państwo… Czytaj dalej Historia