Leśna Kraina na tropie Wiosny w lesie

grupowe zdjęcie przedszkolaków w lesie, w słoneczny dzień

21 marca to Pierwszy Dzien Wiosny, to także Międzynarodowy Dzien Lasówi właśnie z tych okazji Mali Przyjaciele Lasu z Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina udali się szukać Wiosny w lesie.

Pogoda małym poszukiwaczom sprzyjała, sprzyjała także wędrówkom po leśnych ścieżkach po których oprowadzał ich Pan Maciej Wójcicki, przyjaciel z Nadleśnictwa Sokołów. W poszukiwaniu zwiastunów nowej pory roku przedszkolaki zawędrowały do Rezerwatu Śnieżyczka, a tam mogły dostrzec piękny, biały „dywan” jaki stworzyły kwitnące kwiatki przebiśnieg-śnieżyczka. Zachwyt był większy, tym bardziej że wśród kwiatów dzieci ujrzały skaczącego zająca. Pan Maciej pokazał poszukiwaczom jeszcze inne zwiastuny wiosny – młode listki czeremchy, kwitnące zawilce i w zupełnej ciszy każdy mógł usłyszeć i zobaczyć stukającego dzięcioła.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów jest las i edukacja, a hasło brzmi „Naucz się kochać lasy”. Pomaganie najmłodszym w rozumieniu natury sprawia, że młode pokolenia mają większą świadomość korzyści płynących ze zrównoważonego zarządzania drzewami i lasami. Dla Małych Przyjaciół Lasu kontakt z leśną przyrodą jest częścią ich poznawania świata w przedszkolu. Mają możliwość odkrywać lasy na warsztatach w przedszkolu i w lesie, spędzając czas na wycieczkach z leśnikami do lasów, gdzie mogą się uczyć bezpośrednio o drzewach.

Wśród leśnych zapachów, ciepłych promieni słoneczka, wesołego świergotu ptaków dzieci wdychały świeże powietrze, a gdy nadszedł czas powrotu, dotlenione i szczęśliwe wróciły do swojej Leśnej Krainy.

Bardzo dziękujemy naszemu Przyjacielowi Panu Maćkowi za wspaniałe doświadczanie wiosny w lesie.