Kolorowe skarpetki w Leśnej Krainie

przedszkolaki w kóeczku na podłodze, demonstrują kolorowe skarpetki nie do pary

Skarpetki nie do pary, inaczej Dzień Kolorowej Skarpetki Światowy czyli Dzień Zespołu Downa Organizowany jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych i przypada na 21 marca, w pierwszy dzień wiosny. Ma on na celu promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

Wybór daty nie jest przypadkowy. Nawiązuje do obecności dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów u osób z zespołem Downa. Istotą tego święta jest niwelowanie barier, przezwyciężanie stereotypów, okazanie solidarności, akceptacji i zrozumienia osobom dotkniętym tą nieprawidłowością genetyczną. Na całym świecie symbolem obchodów są kolorowe skarpetki nie do pary. To metafora niedopasowania genotypowego i społecznego jakie powoduje trisomia 21. Celem organizowanych tego dnia na całym świecie akcji jest pokazanie społeczeństwom, że drobne gesty, empatia, okazywanie pozytywnych uczuć mogą wiele zmienić w życiu społecznym chorych. To święto ma być radosne, kolorowe i nieść przesłanie, że życie z Downem może być barwne i satysfakcjonujące.

Przedszkolaki z Leśnej Krainy wiedzą, że każdy ma prawo być inny i każdy ma prawo być kochanym. Dlatego jak co roku, tak i w tym cała społeczność Miejskiego Przedszkola nr 4 solidaryzuje się ze wszystkim na całym świecie i założyła skarpetki nie do pary.