Przedszkolaki z MP2 zebrały karmę dla zwierzyny leśnej

Przedszkolaki z MP2 zebrały karmę dla zwierzyny leśnej i pojechały do lasu ją przekazać

dzieci w leśniczówce, obok zebranej karmy

12 lutego dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 2 wybrały się na wycieczkę do Lasu Przeździeckiego, aby świętować Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Spotkały się z leśniczym Waldemarem Szmurło oraz myśliwymi Dariuszem Witkowskim i Leszkiem Omelańczukiem, aby dowiedzieć się jak najwięcej o lesie, zwierzętach leśnych oraz w jaki sposób mogą o nie dbać od najmłodszych lat.

Spacer po lesie przyniósł dzieciom wiele radości i okazji do doświadczania piękna przyrody. W tygodniu poprzedzającym wyjazd do lasu w przedszkolu została przeprowadzona zbiórka karmy dla zwierząt leśnych. Smerfy i Pszczółki, jako reprezentanci całej społeczności przedszkolnej, przekazały zebraną karmę Kołu Łowieckiemu „Sokół”, a myśliwi rozwieźli karmę na pas zaporowy, aby trafiła ona jak najszybciej do adresatów.