MP2 „Eko przedszkolak, eko uczeń, eko mieszkaniec”

Dzieci na tle fototapety z lasem. Na pierwszym planie makieta terenu zielonego ze zbiornikiem wodnym.

To tytuł projektu edukacyjnego, w którym biorą udział dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 2 oraz innych placówek oświatowych z naszego miasta.

Miasto Sokołów Podlaski zostało tegorocznym laureatem konkursu pn.: „EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. Ekopracownię zorganizowano w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim na podstawie podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy dotacji Nr 3649/23/EE/D z dnia 27 września 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Eko przedszkolak, Eko uczeń, Eko mieszkaniec”. Dotacja na ten cel z WFOŚiGW stanowiła 90% kosztów zadania, pozostała kwota to dofinansowanie Miasta Sokołów Podlaski.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnienie wiedzy z tego obszaru, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa. Podczas realizacji projektu „Eko przedszkolak, eko uczeń, eko mieszkaniec” dzieci będą brały udział w zajęciach edukacyjnych, warsztatowych i badawczych oraz założą ogród deszczowy.

Pierwsze zajęcia w ekopracowni już sie odbyły. Dzieci z grupy Pszczółki  jako pierwsze wzięły udział cyklicznych spotkaniach w tzw „zielonym sercu szkoły”. Podczas zajęć przedszkolaki dowiedziały się o efekcie cieplarnianym, utrwaliły wiedzę o segregacji oraz recyklingu, dowiedziały się czym są ogrody deszczowe oraz odnawialne źródła energii i jak można je wykorzystać. Przekazywane treści uzupełniały ciekawe zabawy badawcze, które pozwoliły jeszcze lepiej zrozumieć podejmowane zagadnienia.