Optymistycznie w Miejskim Przedszkolu Nr 2

Uczestnicy spotkania inaugurującego

„Optymistyczne Przedszkole” to tytuł ogólnopolskiego projektu, do którego dołączyło Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim.

W poniedziałek 12 października nastąpiła inauguracja programu. Wśród zaproszonych gości byli: Mirela Nawrot, współautorka programu, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach pani Grażyna Staręga, inspektorzy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pani Zofia Baran oraz pan Janusz Tokarski, skarbnik miasta pani Maria Grądzka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP pani Danuta Zadrożna, dyrektorzy miejskich przedszkoli oraz dyrektor żłobka, dyrektorzy zaprzyjaźnionych  optymistycznych przedszkoli w Garwolinie, przedstawiciele Rady Rodziców. Uroczystość miała optymistyczną oprawę – kolory dekoracji, stroje dzieci oraz występ artystyczny. Po części oficjalnej zaproszeni goście oraz nauczyciele wysłuchali prelekcji, po której placówka otrzymała certyfikat udziału w programie „Optymistyczne Przedszkole”. Głównym celem realizacji tego programu jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego dziecka, rozwijanie w nim zainteresowań, uzdolnień oraz zachęcanie do bycia aktywnym i pogodnym. Dzięki niemu dziecko będzie lepiej przygotowane do radzenia sobie z problemami na każdym etapie życia i pełne optymizmu. Program „Optymistyczne przedszkole” przewiduje realizację działań opisanych w siedmiu teczkach w kolorach tęczy, które razem tworzą Pudełko Szczęścia. W swoich założeniach uwzględnia trójpodmiotowość adresatów. Pakiet edukacyjny skierowany jest do dzieci, rodziców i całego personelu przedszkola (zarówno pedagogicznego jak i administracyjno – obsługowego.) To oni jako pierwsi nauczą się optymizmu i  swoją postawą zarażą nim swoje dzieci i wychowanków, kształtując w nich optymistyczne cechy charakteru takie jak: dobroć, życzliwość, empatię, kreatywność, prawdomówność, odwagę, opanowanie, spokój. Optymistyczne przedszkole stworzy takie warunki, aby codzienna rzeczywistość przedszkolna dziecka była dla niego przyjazna, przyjemna i piękna.