Półroczne podsumowanie w PSP4

grupa dzieci podczas występu, wśród bożonarodzeniowych dekoracji

Bilans półrocznej pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły stał się okazją do uroczystego spotkania 31 stycznia 2024 r. nauczycieli i rodziców uczniów „Czwórki”. Liczne grono zebranych miało niezaprzeczalną przyjemność podziwiania zdolności naszych młodych artystów w krótkim programie wokalno – tanecznym, którego myślą przewodnią była tematyka związana z niedawno celebrowanymi świętami Bożego Narodzenia.

„Szkoła jest naszym paszportem na przyszłość,
ponieważ jutro należy do tych,
którzy przygotowują się do stawienia temu czoła”.

Równie miłe wrażenie wywołało przemówienie Pani dyrektor Magdaleny Bonisławskiej, w którym podsumowała pierwszy okres nauki, pogratulowała rodzicom uczniów uzyskania przez naprawdę liczną grupę „Czwórkowiczów” bardzo dobrych wyników w nauce i zachowaniu. Pierwsze półrocze minęło wyjątkowo szybko i obfitowało w wiele interesujących oraz ważnych wydarzeń. Pani dyrektor wspomniała o wielu uczniowskich sukcesach odniesionych w konkurach przedmiotowych, artystycznych a także zawodach sportowych. Podziękowała wszystkim serdecznie za dobrą i owocną współpracę oraz życzyła dalszych sukcesów w drugim już półroczu szkolnym.