Konsultacje programu współpracy z NGO

Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 20 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

http://bip.sokolowpodl.pl/m,1493,pazdziernik.html