Konsultacje wieloletniego programu współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w dniach 12-18 października 2016 roku.

Przyjmowanie uwag do konsultowanego projektu uchwały (do pobrania poniżej) odbywać się będzie:
1. na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21,
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail promocja@sokolowpodl.pl

Projekt został zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy (do pobrania)