Promesa dofinansowania z „Polskiego Ładu” dla Sokołowa

Zastępca Burmistrza Miasta, p. Krzysztof Dąbrowski, odbiera symboliczną promesę.

25 września 2023 w Starostwie Powiatowym w Siedlcach beneficjentom z powiatów sokołowskiego, siedleckiego, łosickiego oraz Miasta Siedlce wręczono promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dla terenów po PGR.

Była to już VI edycja Programu dedykowanego samorządom. W szóstej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Miasto Sokołów Podlaski otrzymało w ramach Programu kwotę 2 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na przebudowę ulicy Wiejskiej w Sokołowie Podlaskim.

Miasto Sokołów Podlaski reprezentował Zastępca Burmistrza Krzysztof Dąbrowski.

Projekt inwestycji zakłada przebudowę ulicy Wiejskiej w zakresie: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę nawierzchni jezdni, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę przepustów, modernizację oświetlenia, rozbudowę chodników, budowę kanału technologicznego i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury.

  • Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-12-31
  • Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2.040.816,32
  • Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 40.816,32
  • Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00%
  • Kwota pozyskanych środków (w PLN): 2.000.000,00

Wartość dofinansowania, o które mogły wnioskować w tej edycji samorządy wynosiła do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2%). W szóstym naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie.