Narodowe Czytanie w MP2

Dzieci podczas czytania, pod budynkiem przedszkola. W tle dorośli uczestnicy, z Burmistrzem Miasta.

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna zapoczątkowana w 2012 roku przez Prezydenta RP, propagująca znajomość literatury narodowej. Jak co roku w akcję włączyło się Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim.

W piątek 8 września, dzień przed wyznaczoną datą, na placu przedszkolnym zebrały się dzieci, aby wysłuchać krótkiego fragmentu dzieła Elizy Orzeszkowej, ,Nad Niemnem”. Po uroczystym powitaniu gości przez Dyrektora Przedszkola Urszulę Marcinkowską, najstarsza grupa zaśpiewa staropolską pieśń z XVIII w., ,Ty pójdziesz górą, a ja doliną”. Następnie zaproszeni goście czyli Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula, wicedyrektor MP2 Beata Osial oraz rodzice naszych przedszkolaków – Alicja Iwanowicz, Robert Wierzbicki oraz Aleksandra Godlewska-Kołodziej, przeczytali dzieciom legendę Jana i Cecylii. Dzieci z dużym zaciekawieniem wysłuchały opowieści. Spotkanie zakończył krótki quiz, w którym przedszkolaki wykazały się wiedzą o życiu Jana i Cecylii.

Akcja Narodowe Czytanie w MP2 osiągnęła swój cel, którym jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

MP2