Mural ks. Brzóski i Franciszka Wilczyńskiego odsłonięty

Na pierwszym planie Burmistrz Miasta, dalej dzieci z biało-czerwoną flagą, w tle pomnik ks. Brzóski

We wtorek 20 czerwca odbyła się uroczystość symbolicznego odsłonięcia muralu z wizerunkiem ks. Stanisława Brzóski i Franciszka Wilczyńskiego. Mural powstał się na ścianie bloku przy ul. Wilczyńskiego 1, wychodzącej na plac ks. Brzóski, gdzie znajduje się pomnik obu bohaterów. Autorem jest Mateusz Rokicki z grupą z Live Media Crew.

Samorząd Miasta Sokołów Podlaski serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe i organizacyjne, które umożliwiło wykonanie naszego pięknego muralu. Bez Państwa pomocy nie byłoby to możliwe. Dzięki Państwa hojności, udało nam się stworzyć dzieło sztuki, które będzie cieszyć oczy przechodniów przez wiele lat. Mural jest nie tylko ozdobą naszego miasta, ale również sposobem na opowiadanie naszej bogatej historii.

W szczególności dziękujemy wykonawcom – p. Mateuszowi Rokickiemu wraz z grupą z Live Media Crew, a także p. Zbigniewowi Czerkasowi, Prezesowi Zarządu Sokołowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego za pomysł, wsparcie organizacyjne, logistyczne i p. Marcinowi Celińskiemu – Dyrektorowi Sokołowskiego Ośrodka Kultury, za projekt i pomysł,

Dziękujemy wszystkim współfinansującym koszty wykonania muralu:

  • Instytutowi Pamięci Narodowej w Warszawie, a w szczególności p. Dyrektorowi Adamowi Siwkowi oraz pracownikom Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie;
  • Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Sokołowie Podlaskim na czele z Prezesem Zarządu p. Piotrem Żebrowskim;
  • p. Sławomirowi Kulikowi – Właścicielowi Firmy LOBO;
  • p. Leszkowi Leszczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Firmy STW;
  • p. Markowi Banasiukowi – Współwłaścicielowi Firmy Elmonter;
  • p. Tomaszowi Seroczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Firmy Polsero;
  • mieszkańcom bloku przy ul. Wilczyńskiego 1 za wyrażenie zgody na lokalizację muralu;
  • p. Sławomirowi Pasikowi – Komendantowi Hufca ZHP Sokołów Podlaski za pomoc organizacyjną i finansową;
  • ks. Prałatowi Andrzejowi Krupie za poświęcenie muralu.