Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Pawła Kamińskiego.

Szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko dyrektora oraz informacje o sposobie i terminie składania ofert określa ogłoszenie stanowiące załącznik do zarządzenia: Zarządzenie nr 67/2023 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Pawła Kamińskiego przy ul. Skłodowskiej-Curie 16 w Sokołowie Podlaskim.