Konferencja inaugurująca „100-lecie Niepodległości” za nami

Uczestnicy konferencji

9 marca na sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja inaugurująca „100-lecie Niepodległości”.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula uroczyście otworzył konferencję oraz powitał gości, wśród których znaleźli się: Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Senator RP Waldemar Kraska, Biskup Senior Antoni Pacyfik Dydycz, Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk, ks. prałat Andrzej Krupa, ks. Bogusław Kiszko, młodzież z sokołowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz harcerze.

Następnie wykład „Wracam znowu skądem. Duchowe boje o tożsamość Podlasia” wygłosił Artur Ziontek. Jacek Odziemczyk opowiedział o walkach niepodległościowych na ziemi sokołowskiej.

Wyjątkowym gościem była pani Barbara Wachowicz, która przypomniała sylwetki bohaterów, biorących udział w powstaniach.

Konferencję uświetnił występ Chóru Kameralnego KOE pod dyrygenturą Anety Mroczek.