III miejsce dla Miasta Sokołów Podlaski w konkursie ,,Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie”

12 grudnia 2014r. odbyła się gala wręczenia nagród w II edycji konkursów dla jednostek samorządu terytorialnego ,,Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie”, organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 

W konkursach zostały wyłonione najciekawsze projekty realizowane w Działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”, polegającemu na sfinansowaniu dostępu do internetu oraz zapewnieniu niezbędnych szkoleń osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu niskich dochodów lub niepełnosprawności.

Realizacja projektu w Mieście Sokołów Podlaski polegała na zapewnieniu niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, zagwarantowania pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu i serwisu. Dzięki realizacji projektu 115 gospodarstw i 6 instytucji uzyskało dostęp do Internetu.

Laureatami konkursu „Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie” zostali:

I miejsce – Gmina Baranów Sandomierski,

II miejsce – Powiat Zwoleński,

III miejsce – Miasto Sokołów Podlaski.

Wyróżnienia przyznano gminom: Bojszowy, Łodygowice, Puck, Słupia i Stoczek.