Umowa na modernizację basenu podpisana

od lewej: Krzysztof Tchórzewski, Krzysztof Dąbrowski, Stanisław Demiańczuk, Waldemar Kraska, Krzysztof Rybak

W poniedziałek 8 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sokołów Podlaski podpisana została umowa na modernizację budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

Kwota ponad 4 miliony złotych to pieniądze, które udało pozyskać się samorządowi Miasta Sokołów Podlaski z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, one powodują, że rozpoczynamy jakże bardzo ważne zadanie dla naszego miasta.

Długo wyczekiwane, zarówno przez zawodników, pływaków, ale i osoby korzystające z pływalni, jak i przez pracowników urzędu miasta. Cieszymy się, że w tej chwili możemy taką informację przekazać mieszkańcom miasta.

Miasto od dłuższego czasu czyniło starania, by pozyskać fundusze na modernizację budynku sokołowskiej pływalni. Wszyscy w urzędzie byliśmy zaangażowani w ten temat. Niestety, długo się to nie udawało, bo OSiR prowadzi w pewnym zakresie działalność gospodarczą i starania o dotacje z wielu programów spełzały na niczym. Dopiero program rządowy, jakim jest Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład, pozwolił nam pozyskać dofinansowanie do tego zadania. Pozyskaliśmy 4,05 mln zł, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni polskiemu rządowi. Dzięki tym funduszom zadanie zostanie zrealizowane. Dziękuję pracownikom za zaangażowanie, bo proces związany z wykorzystaniem tych funduszy trwał ponad rok.

Można powiedzieć, że w przypadku tej inwestycji sprawdza się powiedzenie – do trzech razy sztuka. Pierwsze postępowanie przetargowe ogłoszone było bowiem przeszło rok temu 7.02.2022, drugie 24.03.2022 dopiero trzecie, ogłoszone 22.03.2023 r. przyniosło rozstrzygnięcie.

Krzysztof Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Miasta

Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (basen Miejski) przy ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim

Zakres robót

Zamówienie obejmuje modernizację części sportowej i basenowej budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego (branża budowlana oraz sanitarna i elektryczna w ograniczonym zakresie). Zakres robót obejmuje m.in.:

  • docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych,
  • docieplenie ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu,
  • częściowe wzmocnienie, czyszczenie i zabezpieczenie (malowanie) konstrukcji dachu nad częścią basenową
  • wymianę pokrycia dachu wraz z ociepleniem nad częścią basenową,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymianę stalowych kanałów wentylacyjnych podwieszonych do konstrukcji dachu na hali basenowej
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej – modułów fotowoltaicznych o mocy 285-300Wp montowanych na konstrukcji przy ścianie od strony południowej
  • wymianę instalacji piorunochronnej nad częścią basenową
  • wykonanie opaski z kostki brukowej przy budynku części basenowej

Aktualny stan zaawansowania robót

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Remontowo -Budowlane BUDEMIX Stanisław Demiańczuk, Borychów 27, 08-307 Repki

Wartość robót wg umowy z Wykonawcą wynosi: 2.966.471,13 zł brutto

Termin wykonania robót: do dn. 15.09.2023 r.

Informacje dotyczące dofinansowania

Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie (90 %) – 2.669.824,02 zł brutto

Wkład własny (10%) – 296.647,11 zł brutto