Tydzień z ekologią w PSP 4

W dniach 17-21 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień z ekologią. Jego celem było kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska i uświadomienie zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji. Każdy dzień był poświęcony innej problematyce ekologicznej. Uczniowie przychodzili do szkoły w strojach zgodnych z kolorem danego dnia.

Poniedziałek to Dzień Słońca – żółty. Tego dnia ogłosiliśmy konkurs na klasową gazetkę o tematyce ekologicznej.

Wtorek był Dniem wody – niebieski. W tym dniu uczyliśmy się jak oszczędzać wodę. Na korytarzu została wywieszona gazetka z hasłami poświęconymi tej tematyce.

Środa to Dzień roślin – zielony. W klasach pojawiły się wystawki wyhodowanych przez uczniów roślinek będących zdrowym dodatkiem do pożywienia.

W czwartek obchodziliśmy Dzień zdrowia – pomarańczowy. W tym dniu uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali zdrowe śniadania, do których użyli wyhodowanych przez siebie roślin.

Piątek to Dzień Ziemi – brązowy. Tydzień z ekologią zakończyliśmy apelem, na którym uczniowie klas ósmych zaprezentowali program i prezentację podsumowującą tematykę kolejnych dni. Zostały też wręczone dyplomy dla klas, które wykonały najciekawsze gazetki ekologiczne. W kategorii klas I-III zwyciężyła klasa 3b, natomiast klasy 1a, 1b, 2a i 3a otrzymały wyróżnienia. W kategorii klas IV-VIII zwyciężyła klasa 8c.