„Opieka wytchnieniowa” 2023

Obrazek ilustracyjny - flaga i godło państwowe

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Celem programu jest  czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację  członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

1)      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2)      osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez:

  • czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienie ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,

wartość dofinansowania – 43 975,05

całkowita wartość zadania – 43 975,05