Zmiana organizacji ruchu: Kosowska, Szkolna, Ząbkowska i Targowa

W rejonie skrzyżowań ul. Kosowska z ul. Szkolną, Ząbkowską i Targową czasowo wprowadzona została zmieniona organizacja ruchu drogowego.

Organizację ruchu wprowadza się w związku z zadaniem: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy kanału deszczowego do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na odcinku od km 92+699 do km 95+842 w m. Sokołów Podlaski”.