Nagłówki

Inwestycje i drogi

19 listopada 2012

Wydział Inwestycji i Dróg: zezwolenia na lokalizację obcego urządzenia w pasie drogowym, na zajęcie pasa drogowego.

Komunikacja

1 stycznia 2003

Ważniejsze drogi, przebiegające przez Sokołów Podlaski: