Inwestycje i drogi

19 listopada 2012 0

Wydział Inwestycji i Dróg: zezwolenia na lokalizację obcego urządzenia w pasie drogowym, na zajęcie pasa drogowego.

Komunikacja

1 stycznia 2003 0

Ważniejsze drogi, przebiegające przez Sokołów Podlaski: