Międzynarodowego Dzień Praw Dziecka w MP3

Przedszkolaki w kółku, w środku Król Maciuś Pierwszy

Światowy ruch na rzecz praw dziecka pojawił się na początku XX wieku. W Polsce ich prekursorem i obrońcą był Janusz Korczak. Wyznawał zasadę, że „Nie ma dziecka, jest człowiek”, i zgodnie z nią stworzył nowoczesną pedagogikę uznającą dziecko za pełnoprawną istotę, której tak samo jak dorosłemu należy się szacunek.

Dzieciństwo uważał za najważniejszy etap życia. Twierdził, że jeśli jest radosne dziecko, wyrasta na szczęśliwego dorosłego. Dziś zasady stworzone przez Janusza Korczaka i jemu podobnych pedagogów są stosowane zarówno z Polsce, jak i w większości krajów na świecie. Prawa dzieci zostały spisane i podlegają ochronie. Składają się na Konwencję o prawach dziecka przyjętą 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Polska jest jednym z dwustu państw, które ją podpisały. Na straży zawartych w konwencji praw stoi Rzecznik Praw Dziecka. W tym roku mija dokładnie 33 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyło się również nasze przedszkole aby w szczególny sposób uczcić kolejną rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Przez cały dzień odbywały się ciekawe i rozwijające zajęcia wzbogacające wiedzę dzieci na temat praw najmłodszych obywateli, rozmowy na temat praw dzieci, dyskusje o ich potrzebach oraz roli rodziców i opiekunów np. o prawie do miłości, zabawy, nauki, opieki, przyjaźni, odpoczynku, do życia w rodzinie, do życia bez przemocy, do swoich marzeń. Najstarsze grupy („Muchomorki”, „Wiewiórki”, „Biedronki”) wybrały się na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego, gdzie zapoznały się z księgozbiorem literatury dziecięcej oraz zwiedziły poszczególne pomieszczenia placówki. Od pani bibliotekarki dowiedziały się, co należy zrobić, by stać się czytelnikiem Biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Wysłuchały ważnych informacji o prawach dziecka oraz o Januszu Korczaku i jego książce ” Król Maciuś I”. Życzymy wszystkim dzieciom, aby ich prawa były zawsze przestrzegane, a marzenia się spełniały.