Przebudowa ulicy Spacerowej i Lazurowej wraz z odwodnieniem w Sokołowie Podlaskim

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej i Lazurowej wraz z odwodnieniem w Sokołowie Podlaskim”, realizowane przez Miasto Sokołów Podlaski dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Projekt dotyczy przebudowy ulicy Spacerowej na długości 642,85 mb o nawierzchni z kostki betonowej brukowej z poboczami, budowy kanalizacji sanitarnej, wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz ulicy Lazurowej na długości 266,95 m.b. o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, budowy kanalizacji deszczowej, wprowadzenia stałej organizacji ruch.

Dofinansowanie: 1.373.786,81
Całkowita wartość: 2.787.504,86

foto:  - obraz 15