Posiłek w szkole i w domu

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W roku 2022 miasto Sokołów Podlaski realizuje program w ramach wyodrębnionych modułów:

1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;

  • całkowita wartość modułów – 320 000 zł.
  • wartość dofinansowania        – 201 600 zł.

3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

  • całkowita wartość modułu   –  66 800 zł.
  • wartość dofinansowania       –  29 440 zł.

W ramach realizowanego programu przewidziane jest wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 2.

foto:  - obraz 14