Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski zarządzeniem nr 27/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołów Podlaski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Wykaz organizacji pozarządowych, których oferty zostały wybrane do realizacji poszczególnych zadań (wraz z kwotami udzielonej dotacji) dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.