Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego, do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

W okresie od 9 września do 7 października organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego, mogły zgłaszać kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Obecnie trwa kolejny etap wyboru członków Rady, tj. głosowanie na kandydatów, których zgłoszenia pozytywnie przeszły weryfikacje formalną.

Istotne jest, by Rada była gremium jak najbardziej reprezentatywnym, dlatego prosimy zainteresowane organizacje pozarządowe o głosowanie na kandydatów do Mazowieckiej Rady.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dialog.mazovia.pl