80 rocznica powstania Armii Krajowej

Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim

14 lutego 2022 pod pomnikiem na sokołowskim Skwerze Najświętszej Marii Panny zapłonął znicz, upamiętniający przypadającą dziś rocznicę. 80 lat temu utworzona została Armia Krajowa – najsilniejsza i najlepiej zorganizowana podziemna armia europejska II wojny światowej. AK, następczyni Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej powstała na mocy rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku.

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.

Przysięga żołnierza Armii Krajowej

Pierwszym Dowódcą został generał Stefan Rowecki „Grot” – przedwojenny oficer, żołnierz I Brygady Legionów Polskich, uczestnik walk z bolszewikami, od pierwszych chwil po kapitulacji wrześniowej uczestnik konspiracji. Doprowadził do scalenia w Armię Krajową głównych odłamów konspiracyjnych.

Za ipn.gov.pl.