Dzień Czystego Powietrza

Zbiorowa fotka organizatorów wydarzenia

W dniu 26 listopada 2021r. pani Marta Leśniczuk specjalista ds. ochrony środowiska w
Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski przeprowadziła prelekcję dla grupy młodzieży Zespołu Szkół
nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

Czysta Ziemia, na której żyjemy, dostęp do pitnej wody, czy oddychanie czystym powietrzem
to podstawowe warunki naszego życia. Dlatego tak ważne jest upowszechnianie wiedzy i działań z
zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie zachowań
prośrodowiskowych młodego pokolenia.

Celem spotkania było zainteresowanie młodzieży tematyką zanieczyszczenia powietrza,
podniesienie świadomości w zakresie szkodliwości smogu dla zdrowia i życia, a także
popularyzacja działań ograniczających jego powstanie i oddziaływanie. Podczas prelekcji
omówiono źródła zanieczyszczeń powietrza, najważniejsze substancje zanieczyszczające oraz
zjawiska wynikające z zanieczyszczeń atmosfery takie jak globalne ocieplenie klimatu, dziura
ozonowa, kwaśne deszcze oraz smog. Najważniejszym celem programu Czyste powietrze, jest
ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji które powstają na skutek ogrzewania
domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Gość zwrócił
uwagę na wybór opału dobrej jakości, a także czego nie wolno spalać w kotłach, piecach i
kominkach.

Pani Marta Leśniczuk przedstawiła główne założenia Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej
w ramach której nastąpi stopniowa wymiana przestarzałych kotłów węglowych na urządzenia
spełniające obowiązujące normy emisji zanieczyszczeń. Poinformowała o możliwości pozyskania
dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Zwróciła także uwagę na przyjazne środowisku –
ekologiczne źródła ogrzewania, tj. ogrzewanie gazowe, systemy ciepłownicze i odnawialne źródła
energii.

PAMIĘTAJ! Czyste powietrze zależy od Twoich wyborów.

Koło Ekologiczne