Program edukacyjny pt. „Z ekologią zaczynam swój start w przyszłość – rok jodły”

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje, że przeprowadzony został program edukacyjny pt. „Z ekologią zaczynam swój start w przyszłość – rok jodły”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12.452,00 zł.

Realizacja zadania przyczyniła się do pogłębienia wiedzy uczestników na temat środowiska przyrodniczego i jego ochrony, roli w życiu człowieka i kształtowaniu klimatu, poznaniu lasu jako miejsca inspiracji i odpoczynku. Realizacja programu edukacyjnego pt. „Z ekologią zaczynam swój start w przyszłość – rok jodły”  miała za zadanie od najmłodszych lat zaszczepić w uczestnikach odpowiednią postawę proekologiczną, która będzie procentować w przyszłości. Dzieci, których edukacja zaczyna się od przedszkola, mają większą szansę na bardziej ekologiczne życie w swojej przyszłości. Są one w wieku najbardziej podatnym na naukę odpowiednich zachowań wobec środowiska naturalnego. Poprzez organizację ciekawych zajęć, wycieczek i warsztatów dostosowanych do wieku uczestników z odpowiednią grupą edukatorów, zaszczepiono w najmłodszych uczestnikach świadomość ekologiczną. Ideą, która przyświecała tworzeniu programu, jest przybliżenie poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, a w konsekwencji edukację społeczności lokalnej podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony środowiska oraz zwrócenie uwagi na różnorodność gatunków i ich wzajemne współzależności. Przedsięwzięcie było nowatorską formą prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej w społeczeństwie. Całkowita wartość projektu wyniosła 14.166,95 zł, a środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który zrefundował 87,90 % kosztów zadania, tj. 12.452,00 zł.