Pomagamy powiatowi

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenie pomocy powiatowi sokołowskiemu. Chodzi o przebudowę drogi powiatowej Sokołów Podlaski – Włodki, a konkretniej – o odcinek biegnący po terenie miasta.

Jak wyjaśnił burmistrz Bogusław Karakula, powiat sokołowski złożył wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. To droga biegnąca w kierunku miejscowości Sypytki, Kożuchów, Kożuchówek. Droga jest w stanie fatalnym. Jest ważna, gdyż skraca dojazd do Łosic i  Paprotni.

– Część, którą dofinansowujemy to udział własny wyłącznie w części biegnącej przez Sokołów Podlaski i ok. 400 metrów bieżących.

Remont tego odcinka leży w interesie miasta. Jeśli teraz nie wykorzystamy tej okazji, za chwilę sami będziemy musieli go remontować, na własny koszt  lub na gorszych warunkach – wyjaśniał burmistrz.

Udział własny miasta wyniesie ok 100 tys. zł. Wydatek będzie rozłożony na dwa lata.

Burmistrz Bogusław Karakula zwrócił uwagę na ważny aspekt.

– To droga powiatowa, ale mieszkańcy rzadko zdają sobie sprawę, do kogo należy dana droga, czy to droga miejska, powiatowa, wojewódzka czy krajowa. Chcą, aby drogi biegnące po terenie miasta były remontowane. Jeśli więc powiat złożył wniosek i dostaliśmy 90 procent dofinansowania z zewnątrz, to dla miasta korzystna okazja.