Związek Miast Polskich uruchamia nowy serwis internetowy Forum Rozwoju Lokalnego

foto: logo Związku Miast Polskich - zmp logo

Nowa strona internetowa – przygotowywana przez Związek Miast Polskich – pod adresem www.Forum-Rozwoju-Lokalnego.pl ma być platformą wiedzy i praktyki samorządowej, na której omawia się i wyjaśnia tematykę z zakresu wewnętrznych potencjałów gmin oraz promuje nowe rozwiązania sprzyjające rozwojowi polskich miast.

Strona przedstawia konkretne narzędzia przygotowane dla samorządów oraz etapy prac nad modelem zintegrowanego zarządzania rozwojem lokalnym. Pełni funkcję biblioteki dla miast, jest bazą wiedzy i informacji, zawiera rozbudowane repozytorium materiałów video, prezentacji i publikacji.

zrzut ekrany z serwisu internetowego

Idea Forum Rozwoju Lokalnego opiera się na aspektach bezpośredniej pracy z miastami, seminariach i warsztatach, ogólnopolskich konferencjach, sieciach wymiany doświadczeń, a także na upowszechnianiu produktów i narzędzi rozwoju lokalnego.

W związku z tym strona została podzielona na sekcje tematyczne. AKTUALNOŚCI relacjonują najważniejsze wydarzenia i etapy projektu Forum Rozwoju Lokalnego, który jest częścią realizowanego przez Związek Miast Polskich Programu „Rozwój Lokalny”. DOBRE PRAKTYKI Z MIAST mają na celu przedstawienie i upowszechnienie doświadczeń miast w zarządzaniu rozwojem, a sekcja OKIEM EKSPERTA zawiera ciekawe i przydatne miastom prezentacje i materiały video. Na stronie znajduje się również wykaz RAPORTÓW, OPRACOWAŃ I PUBLIKACJI oraz sekcja FELIETONY z autorskimi komentarzami przedstawicieli i ekspertów ZMP.

Materiały zostały w przejrzysty sposób podzielone na następujące kategorie: demografia, kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne, polityka społeczna, mieszkalnictwo, rozwój gospodarczy, rynek pracy, finanse lokalne i polityka inwestycyjna, kształtowanie przestrzeni, rewitalizacja, transport i mobilność miejska, gospodarka komunalna, lokalne środowisko przyrodnicze, gospodarka w obiegu zamkniętym, zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi, transformacja cyfrowa, marketing terytorialny.

Adres internetowy strony:

www.Forum-Rozwoju-Lokalnego.pl, www.ForumRozwojuLokalnego.pl

Strona jest administrowana przez Biuro ZMP.

Serwis został zaprojektowany i wykonany przez agencję Onlineidea.

Zapraszamy!

Kontakt:

Joanna Proniewicz
rzecznik prasowy ZMP
tel. 61 633 50 54, 601 312 741joanna.proniewicz@zmp.poznan.pl

logotypy partnerów projektu