Rozbudowa sieci w toku

Rozbudowa sieci w toku

Miasto się rozwija, powstają nowe budynki, domy, odcinki ulic. Rozbudowuje się wodociąg. W magistracie trwają przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, które będą realizowane w niedalekiej przyszłości.
Chodzi m.in.: o rozbudowę ul. Ks. Bosko do granic miasta i okolice tej ulicy. W tym rejonie powstają nowe domy.
W przygotowaniu jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci wodociągowej oraz koncepcja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Letniej, Spacerowej, Ks. Bosco i Św Rocha.
Nowych odcinków kanalizacji można się spodziewać na ul. Św Rocha a wodociągu – w ul. Projektowanej (od ul. Św. Huberta).