Oszczędzamy

Oszczędzamy

Dobiegają końca prace przy realizacji RiT (Regionalne Inwestycje Terytorialne). Trwa budowa oświetlenia ulicznego między ul. Długą a Wilczyńskiego. Chodzi o wymianę opraw na ledowe, w związku z RiTem. Zgodnie z umową zawartą między samorządami miasta i powiatu, wymianą oświetlenia w ramach Rit, miało zając się miasto. Te prace są właśnie elementem RIT i mimo, że są prowadzone przy drodze powiatowej, finansuje je miasto.
Lampy starego typu zastąpią nowoczesne, energooszczędne oprawy ledowe. Rachunki za energię elektryczną będą niższe. Wymiana dobiega końca.
Oszczędności są ważne. Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, są dużym obciążeniem dla budżetu miasta.
Gdy z powodu COVID-19 i trudnej sytuacji mieszkańców miasta i sokołowskich firm, znacząco spadły wpływy z podatków do budżetu miasta, władze miasta zmuszone szukaniem oszczędności, postanowiły skrócić czas świecenia się lamp do godz. 23.
Skrócenie było alternatywą dla szukania oszczędności w jednostkach miejskich i ich budżetach.
Lampy zostały więc ustawione, aby świeciły się do godz. 23.
Zaczęły napływać sygnały od mieszkańców, którzy skarżyli się, że nie czują się bezpiecznie, brakuje im poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy ci mówili, że chcą spacerować i spędzać czas ze znajomymi.
Burmistrz zdecydował więc, że od 15 lipca lampy znów palą się całą noc.
Oszczędności nadal są ważne. W ostatnich tygodniach, na wniosek podatników burmistrz wydał kilkadziesiąt decyzji o umorzeniu lub odroczeniu płatności. Umorzył podatek od nieruchomości 49 podatnikom, podatek rolny 8 podatnikom. Odroczył lub rozłożył na raty płatność podatku od środków transportowych 7 podatnikom. O umorzenie płatności podatku od nieruchomości pomyślnie zwróciło się 16 podmiotów gospodarczych, a płatność podatku od środków transportowych została odroczona 6 podatnikom.