Letni kurs rysunku w SOK

Letni kurs rysunku w SOK

W galerii DOM w Sokołowskim Ośrodku Kultury przez ostatnie dwa tygodnie trwał intensywny, letni kurs rysunku dla młodzieży.

Na zajęciach uczestnicy poznali zasady kompozycji, rolę gry światła i cienia w dziele plastycznym, proporcje ciała ludzkiego czy rodzaje perspektywy. Uczyli się obserwacji natury, przestrzennego myślenia i kreatywnego patrzenia na otaczający świat.

Młodzi adepci sztuki rozwijali swoje zdolności pod czujnym okiem artysty plastyka Aleksandry Rykała.

Każde zajęcia składały się z części praktycznej i teoretycznej, dotyczącej ogólnych zasad rysunku popartych inspiracjami z historii sztuki.

Pierwsze próby zobrazowania świata za pomocą rysunku ludzie podjęli dziesiątki tysięcy lat temu, na długo zanim nauczyli się pisać czy budować domy. Człowiek rodzi się z potrzebami estetycznymi, ma pragnienie otaczania się pięknem, dlatego historia rysunku zaczyna się wraz z początkiem dziejów człowieka.

Do dziś rysowanie stanowi podstawową umiejętność wymaganą od adeptów niemalże każdej dziedziny sztuk plastycznych.

Zajęcia proponowane w ramach kursu pozwoliły rozpocząć przygodę z profesjonalnym rysunkiem, jak również podszkolić indywidualny warsztat rysunkowy. Zajęcia skierowane były do młodzieży od 13 r.ż. i odbyły się w cyklu 8 spotkań.