„Mowa kwiatów” – podsumowanie konkursu

Pocztówka z Podlasia - zdjęcie w galerii

30 czerwca 2020 r. w Galerii DOM w Sokołowskim Ośrodku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie malarsko-literackim „Mowa kwiatów”. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki i wyrównany.


Seniorzy, bo do nich skierowany był konkurs, podzielili się z nami swoimi zdolnościami artystycznymi: malarskimi bądź literackimi; stworzyli dzieła zainspirowane symboliką i pięknem kwiatów.


Barwą i słowem ukazali tajemnicę kwiatów, bo one mówią o miłości, przyjaźni, tęsknocie, nadziei, o przemijających chwilach, o tym co dla każdego człowieka jest istotne.

Komisja konkursowa w składzie:
Kategoria: malarstwo/rękodzieło

  • Piotr Marciniak – artysta plastyk
  • Ewa Mitowska – twórca ludowy
  • Aleksandra Rykała – artysta plastyk, Sokołowski Ośrodek Kultury

Kategoria: literatura

  • Zdzisława Florczuk – specjalista ds. teatru
  • Bożena Mrozowska-Gozdołek – instruktor kultury żywego słowa
  • Alina Simanowicz – animator Sokołowski Ośrodek Kultury

dokonało przeglądu prac nadesłanych na konkurs i postanowiło przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA: malarstwo
I MIEJSCE ex-aequo: Irena Filipczuk, Janina Jarosz
II MIEJSCE: Alicja Kryszczuk
III MIEJSCE: Halina Składanowska
WYRÓŻNIENIE: Bożena Wrotnowska, Elżbieta Świsłowska, Zdzisław Młynik, Marta Różańska

KATEGORIA: rękodzieło
I MIEJSCE: Hanna Miąskiewicz
II MIEJSCE: Teresa Jawiczuk
III MIEJSCE: Krystyna Noszczak
WYRÓŻNIENIE: Jadwiga Woźniak, Henryka Lipińska, Irena Łukasiuk, Alina Marchel

WYRÓŻNIENIE Kompozycja audio – wizualna: Włodzimierz Markowicz

KATEGORIA: literatura
NAGRODA GŁÓWNA: Irena Filipczuk
I MIEJSCE ex-aequo: Danuta Kalinowska, Roman Brochocki
II MIEJSCE: Teresa Jawiczuk
WYRÓŻNIENIE: Lech Kańkowski, Danuta Giewartowska, Teresa Młynik, Alina Marchel, Teresa Jawiczuk, Irena Łukasiuk, Elżbieta Wojciechowska-Pasek

Gratulujemy przepięknych dzieł tych ukazanych na płótnie, ale też i rękodzielniczych lub multimedialnych a także literackich wyrażonych w poezji lub opowiadaniu!