W nowe stulecie

Uczestnicy uroczystości jubileuszowych

Przez cały 2019 r. trwały obchody 100 – lecia sokołowskiego Hufca ZHP. Przewidziany na ten czas program objął biwaki, zgrupowania obozów, uroczystości, zbieranie informacji i materiałów o bogatej historii Hufca. 10 listopada przyszedł czas na jubileusz 100 – lecia. Ten rok przejdzie do historii ZHP w Sokołowie Podl. z jednego jeszcze powodu. Dotychczasowa komendantka hufca Bożenna Hardej odeszła na zasłużoną emeryturę.

Program przewidziany na cały 2019 r. był wyjątkowy. Zorganizowano dwie edycje Kursu Młodej Kadry „Harcerstwo dawniej i dziś”, Festiwal Kultury Harcerskiej, Festiwal Piosenki „Z piosenką harcerską przez 100-lecie” , dwa turnusy Zgrupowania Obozów „Nasze korzenie” w ramach Programu Wychowawczego Hufca „RAZEM w służbie” z okazji 100-lecia naszego hufca.

Odbył się także 35. Jubileuszowy Zlot Hufca.

Obchodom 100. rocznicy powstania naszego hufca towarzyszyły obchody 75. rocznicy tragicznej śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bohatera Powstania Warszawskiego, patrona zlotowej placówki.

W tym roku harcerze świętowali jeszcze jeden jubileusz – 30. rocznicę, odznaczenia hufca Krzyżem za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego.

W niedzielę 10 listopada Hufiec świętował jubileusz 100 – lecia. Rozpoczęła go Msza Święta w kościele konkatedralnym Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Podlaskim. Tego dnia minęło 100 lat od powołania wikariusza kościoła p.w. Św. Michała Archanioła, na Komendanta Komendy Miejskiej ZHP w Sokołowie Podlaskim.

Po 100 latach, harcerze na czele z hm. Bożenną Hardej , Komendantką Hufca i sztandarem Hufca, wrócili w tamto miejsce. Została odprawiona msza św. w intencji pierwszego Komendanta Hufca i wszystkich Komendantów Hufca.

Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Senior Antoni Pacyfik Dydycz. Uczestnicy zaśpiewali „Modlitwę harcerską” a po niej przemaszerowali na teren Sokołowskiego Domu Harcerza.

W Domu Harcerza odbyła się uroczysta Zbiórka Harcerskich Pokoleń.
Nie zabrakło dostojnych gości. Przybyli: Bożena Piesio – Starszy Wizytator Delegatury w Siedlcach KO w Warszawie, Ryszard Domański – Wicestarosta Sokołowski, Krzysztof Dąbrowski – Wiceburmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Jan Rosochacki i Krzysztof Rybak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Marcin Celiński – Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, hm. Wojciech Wicherski Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Sławomir Kotowski – Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Drużynowi i przyboczni złożyli meldunek, oddano hołd ks. Antoniemu Święcickiemu i innym komendantom: Stanisławowi Olędzkiemu, Antoniemu Rostkowi, Witoldowi Mazurkiewiczowi, Marii Kawiance, Kazimierze Jezierskiej, Henrykowi Wasilczukowi, Adeli Kołodziejczyk, Aleksandrze Baltaziuk, Wincentemu Dziurzyńskiemu, Michałowi Woźniakowi, Franciszkowi Frąckowiakowi, Tadeuszowi Ostachowiczowi, Elżbiecie Wojewódzkiej, Henrykowi Grzymale, Ryszardowi Piszczykowi, Waldemarowi Iwaniakowi, Zygmuntowi Grzechnikowi, Jerzemu Rabkowi. Komendantka Bożenna Hardej mówiła:

– Jestem wdzięczna moim zacnym poprzednikom, wszystkim Komendantom naszego Hufca. Wszyscy pozostawili po sobie ideowy testament: historię, tradycje, zwyczaje, obrzędy, programy, dzięki którym trwa, rozwija się i doskonali Sokołowskie Harcerstwo. Teraz, my ICH spadkobiercy, bierzmy przykład z tych odważnych, pracowitych, twórczych ludzi i jak Oni, bądźmy RAZEM w służbie, bo jesteśmy Im to winni! Bycie RAZEM w służbie, to odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za innych, za rozwój indywidualny i rozwój wspólnoty hufca i społeczeństwa, to odpowiedzialność nie tylko za swoją gromadę, drużynę, krąg, szczep, ale też za hufiec, chorągiew i Związek Harcerstwa Polskiego, za kraj i za świat! Jest mi niezmiernie miło, że było mi dane kontynuować dzieło moich 25-ciu zacnych poprzedników, z których aż 7-miu było moimi Komendantami Hufca, w latach mojego harcerstwa: hm. Wanda Wierzchowska, hm. Stanisław Jurczak, hm. Józef Truszkowski, hm. Aniela Zemło, hm. Krystyna Matysiak, hm. Jerzy Rabek i hm. Grzegorz Nowotniak – mówiła Bożenna Hardej.

Następnie zaproszeni goście złożyli na ręce Pani Komendant gratulacje i życzenia oraz wręczali okolicznościowe upominki. Gratulowano pięknego jubileuszu, dziękowano za trwanie przy harcerskich ideałach, za pasję i zaangażowanie.

Piękną i wymowną częścią obchodów, która rozpoczęła się po apelu, było zapalenie 100 symbolicznych Ogni Pamięci. Uczestnicy przemaszerowali z pochodniami do Hali portowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W hali Kominek Harcerski poprowadził hm. Grzegorz Nowotniak. O symboliczne świecowisko zadbała phm. Katarzyna Nawacka. Odbyły się prezentacje ulubionych piosenek przez wszystkie gromady i drużyny hufca.
Jak na tak wspaniały jubileusz przystało, nie zabrakło okazałych i smacznych tortów, upieczonych z okazji 100-lecia Hufca i 100-lecia pierwszej drużyny zuchowej.

Na zakończenie jubileuszu zawiązano harcerski krąg hm. Bożenna Hardej przekazała tradycyjną Iskrę przyjaźni. Zaprosiła wszystkich na degustacji potraw z harcerskiej kuchni. Była harcerska grochówka, babka ziemniaczana, kiełbaska z cebulką oraz przeróżne domowe ciasta.
Przy okazji uroczystości można było zobaczyć wystawę fotograficzną obrazującą historię i teraźniejszość Hufca.

foto: W nowe stulecie - Fot.historyczna ze sztandarem z 1915 r. 300x182

Jak to się zaczęło?

10.11.1915 r. –przy progimnazjum w Sokołowie Podlaskim z inicjatywy Wacława Leszczyńskiego powstała pierwsza drużyna harcerska.

Od 6 września 1916 r. drużyna należała do Okręgu Podlaskiego z komendą w Siedlcach od października 1919 r. do Okręgu Polesko-Podlaskiego, kierowanego przez ks. Fabiana Szczerbickiego.

W listopadzie 1918 roku harcerze sokołowscy uczestniczyli w rozbrajaniu Niemców.

Pierwsza sokołowska Drużyna Harcerska w 1919 r liczyła 42 członków, posiadała harcówkę, bibliotekę z 454 książkami, 4 namioty, 20 lasek, 4 chorągwie zastępów, proporczyk drużyny i sztandar, przechowywany w kościele.

Od września 1919 r. pracach drużyny harcerskiej zaczął udzielać się prefekt ośmioklasowego Gimnazjum Humanistycznym w Sokołowie Podlaskim ks. Antoni Święcicki, który przybył na miejsce ks. Antoniego Mazurkiewicza, wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła.

28 października 1919 r. powstała I żeńska drużyna im. Królowej Jadwigi, której drużynową była Józefa Wyganowska.

W dniach 1-2 listopada 1919 r. odbył się w Brześciu Litewskim Zjazd Okręgu Polesko-Podlaskiego.

10 listopada 1919 r. powstała Komenda Miejska w Sokołowie z ks. Antonim Święcickim jako komendantem oraz Wacławem Pawlikiem jako przybocznym.

W listopadzie 1919 r. z inicjatywy ks. Święcickiego została utworzona w szkole miejskiej drużyna zuchów.

foto: W nowe stulecie - Fot. historyczna 300x196

Druhna odchodzi na zasłużoną emeryturę

Podczas uroczystego Zjazdu Zwyczajnego Hufca ZHP 22 listopada wybrano nowe władze. Komendantem Hufca został Sławomir Pasik. Dotychczasowa komendantka hufca Bożenna Hardej odeszła na zasłużoną emeryturę. Druhna dostała okolicznościowe prezenty, w tym z rąk komenda Chorągwi Mazowieckiej hm. Cezarego Supła, pamiątkową tablicę.

Bożenna Hardej funkcję Komendantki Hufca ZHP Sokołów Podlaski pełniła od 9 marca 1991 r. Jednym z jej największych sukcesów było wybudowanie Domu Harcerza przy ul. Kościuszki 11.

Od 22 lat Sokołowski Dom Harcerza służy nie tylko członkom organizacji, ale także dzieciom i młodzieży z powiatu sokołowskiego.

Hm. Bożenna Hardej przeszła kolejno wszystkie szczeble awansu. Była zastępową w drużynie harcerskiej, przyboczną drużyny starszoharcerskiej, członkinią Kręgu Młodych Wychowawców, potem członkinią Młodzieżowego Kręgu Instruktorskiego im. Andrzeja Romockiego „Morro”, członkinią komendy hufca, rady hufca, kręgu instruktorskiego, zastępczynią Komendanta Hufca, przewodniczącą 5 KI „Słonecznik”.
Jest prezesem Stowarzyszenia Ośrodka Edukacji Środowiskowej „Wiąz” i członkiem Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego.

22 listopada Komendantem Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka został phm. Sławomir Pasik, członkami Komendy Hufca są: Bartłomiej Celiński (zastępca komendanta), Marzena Pasik (skarbnik), Aneta Nowotniak (ds. organizacyjnych), Katarzyna Nawacka (ds. programu), Marta Mroczkowska, Michał Wierzbicki (ds. informacji i promocji), Wioleta Dębiec (ds. kształcenia i pracy z kadrą), członkami Komisji Rewizyjnej Barbara Kozłowska (przewodnicząca), Grzegorz Nowotniak (z-ca przewodniczącej) i Wojciech Łotkowski (sekretarz).