Będziemy mieć zbiornik retencyjny

Uczestnicy spotkania

W Polsce na jednego mieszkańca przypada tyle wody, co na jednego mieszkańca Egiptu. O wodę musimy więc dbać, żeby nam jej kiedyś nie zabrakło. Gdyby wszystkie miasta tak dbały o swoje cieki wodne, jak dba o nie Sokołów, problemu nie byłoby wcale – mówiła we wtorek 16 października, na spotkaniu z dziennikarzami dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Agnieszka Szymula. Sytuacja w mieście ma być jeszcze lepsza. Powstanie zbiornik retencyjny między ul. Repkowską a Siedlecką.

Podczas spotkania odbywającego się przy sokołowskim Bulwarze, budowę zbiornika we współpracy z burmistrzem Bogusławem Karakulą, zapowiedzieli Agnieszka Szymula i dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sokołowie Podlaskim Zbigniew Bocian.

– To naturalne zagłębienie terenu można wykorzystać właśnie na ten cel. Zbiornik znajdowałby się blisko źródeł Cetyni. Mam pewność, że razem z Wodami Polskimi uda nam się zbiornik wybudować – powiedział burmistrz.

Podczas spotkania Bogusław Karakula powiedział, że miasto planuje jeszcze jedną inwestycję razem z RZGW Wody Polskie.

– Ma to związek z sokołowskim Parkiem Przemysłowym. Prowadzimy rozmowy. Szczegóły podamy do publicznej wiadomości, kiedy przygotowania będą bardziej zaawansowane – powiedział Bogusław Karakula.

Wicemarszałek senatu Maria Koc, która razem z senatorem Waldemarem Kraską brała udział w spotkaniu podkreślała, jak trudnym zadaniem było umiejscowienie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie właśnie w Sokołowie Podlaskim.

– O lokalizację placówki zabiegały wszystkie miasta powiatowe, ale udało się Sokołowowi. To bardzo prestiżowa instytucja i wyróżnienie dla miasta – mówiła.  

Przez Sokołów przepływają dwie rzeki, które w dużej mierze są już uregulowane. Jedną z nich jest Kościółek, a drugą Cetynia. Są też dwa stawy – staw Mazura i staw w parku Ogińskiego.

Agnieszka Szymula podkreślała, że chce współpracować z Sokołowem: – Będziemy wspierać każdą inicjatywę dotyczącą wód płynących przez wasze miasto. To, co widzimy tutaj, czyli ten wspaniały Bulwar, to wzorcowe rozwiązanie. Takie bulwary powinny znajdować się w każdym mieście. Ja ze swojej strony deklaruję pełną współpracę z samorządem – mówiła.

Dyrekcja Zlewni w Sokołowie swoim zasięgiem obejmuje 17 powiatów, 106 gmin, 3 tys. km rzek.