Nowe rondo, ul. Bartoszowa jak nowa

Remontowana droga

Miasto nadal jest rozkopane. Trwają prace przy RiT –  (Regionalne Inwestycje Terytorialne – projekt Starostwa Powiatowego, współfinansowany przez miasto). W ciągu ul. Bartoszowej powstaje kanalizacja deszczowa, będzie też nowa nawierzchnia. Na skrzyżowaniu ulic:  Bartoszowej i Piłsudskiego powstaje rondo. Dlatego ul. Bartoszowa jest zamknięta.

Rondo także powstaje w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, jednak można je uznać za pierwszy etap planowanej i zapowiadanej przez burmistrza Trasy Śródmiejskiej.

Trasa Śródmiejska to inwestycja, o którą burmistrz Bogusław Karakula konsekwentnie zabiega w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ma być przedłużeniem drogi powiatowej, którą jest ul. Piłsudskiego i łączyć ją z ul. Romanowskiego,  Siedlecką i Żanecinem.

Jak wyjaśnia burmistrz, Trasa Śródmiejska to jeszcze nie planowana obwodnica.

Jednak zgodnie z planem, będzie się łączyła z przyszłą obwodnicą Sokołowa Podlaskiego, kiedy obwodnica już powstanie, Trasa Śródmiejska będzie do niej prowadziła.

Czekamy na inwestycję planowaną przez GDDKiA ale władze miasta ze swojej strony robią, co mogą, żeby ją przyspieszyć i wykorzystują ku temu wszystkie możliwe okazje.

Mamy nadzieję, że budowa ronda, które w przyszłości będzie łączyć się z Trasą Środmiejską przyspieszy jej realizację.