Odszedł od nas

Pogrzeb Stanisława Oleksiaka

Nocą z 25 na 26 lipca w wieku 93 lat odszedł na wieczną wartę Pan Stanisław Oleksiak, sokołowianin. 2 sierpnia spoczął na warszawskich Powązkach. Pogrzeb urodzonego w sokołowskiej Przeździatce AK-owca odbył się z największymi honorami, z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych i Wojska Polskiego. Nie mogło tam zabraknąć sokołowskiej delegacji.

Postać Stanisława Oleksiaka, ps. „Kozic”, jak i jego braci  każdemu rodowitemu sokołowianinowi jest dobrze znana.

Urodzony w 1927 r. na ziemi sokołowskiej AK-owiec podczas II wojny światowej był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Aktywnie uczestniczył w akcjach dywersyjnych, na przykład w spaleniu Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim.

W 1943 r. brał udział w wymarszu z oddziałem partyzanckim Konfederacji Narodu na Ziemię Białostocką i za Niemen. Służył w 1. kompanii III batalionu Uderzeniowych Batalionów Kadrowych 77. pułku piechoty Armii Krajowej. Brał udział w akcji „Burza” i operacji „Ostra Brama”.

W października 1944 r. podczas walk z UB w Perlejewie był ranny a następnie aresztowany.

Był brutalnie przesłuchiwany, po zwolnieniu został ponownie aresztowany, za działalność konspiracyjną w grupie AK pracującej dla Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Skazano go na 10 lat pozbawienia wolności. Swoją karę odbywał w warszawskim więzieniu na ul. Rakowieckiej i we Wronkach, stamtąd skierowano go na południe Polski, gdzie ciężko pracował w kopalniach węgla. W grudniu 1954 r. został warunkowo zwolniony.

Ukończył prawo na Uniwersytetu Warszawskim. Pracował w Stowarzyszeniu PAX.

Z Instytutu Wydawniczego PAX został przeniesiony do „Inco-Veritas”. Pracę zakończył w 1993 r. Na wiceprezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK został wybrany w 1996 r. Stan zdrowia nie pozwalał mu na aktywne sprawowanie tej funkcji. W latach 1999 do 2005 wyłączył się z niej i wrócił do pracy związkowej.

15 maja 2010 r. podczas IX Zjazdu Delegatów ŚZŻAK został wybrany na prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ze względu na stan zdrowia z tej funkcji zrezygnował w marcu 2013 r. Uzyskał wtedy tytuł prezesa honorowego związku.

Był kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyża Walecznych.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2009 r przyznała mu Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Z Sokołowem był związany przez całe życie. Był inicjatorem powstania i jednym z fundatorów Pomnika Czynu Niepodległościowego w Sokołowie Podlaskim.

W ceremonii pogrzebowej miasto Sokołów reprezentował wiceburmistrz Krzysztof Dąbrowski z małżonką Elżbietą, poczet sztandarowy Zespołu Szkół nr 1 i dyrektor tej szkoły Małgorzata Baranowska. przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Zbigniew Bocian ze współpracownikami, pracownicy Sokołowskiego Ośrodka Kultury: Alina Simowicz i Sylwester Choruta oraz harcerze z Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim.

Msza św. została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował podsekretarz stanu Marek Łapiński.

Podczas uroczystości poinformowano, że minister Mariusz Błaszczak pośmiertnie awansował Stanisława Oleksiaka na stopień pułkownika.