Dzień Ziemi w MP3

Przedszkolaki podczas Dnia Ziemi

Dzień Ziemi

Dzisiaj się uczymy jak należy żyć,

jutro pokażemy jakim trzeba być.

Kiedy woda czysta, kwiaty cieszą się

trzeba ją oszczędzać nawet w noc i dzień.

Ziemia kocha nas i my ją kochamy

Ziemia kocha nas razem o nią dbamy.

Dzieci w naszym przedszkolu o ekologii wiedzą już bardzo dużo. Aktywnie uczestniczą w realizacji programów i projektów edukacyjnych oraz zajęciach i konkursach o tematyce ekologicznej. Kształtują one u dzieci postawy proekologiczne, przekonanie że każdy z nas może być przyjacielem przyrody.

W dniu 24.04.2018 r. nasze przedszkolaki uroczyście obchodziły Święto Ziemi, w naszym przedszkolu jest to coroczna akcja. Tego dnia wszystkie dzieci przebrane w kolory zielone, żółte, pomarańczowe i niebieskie zebrały się na sali gimnastycznej. Miało to na celu wyrażenia pragnienia, aby nasza planeta była czysta, kolorowa i wesoła. Specjalnie z tej okazji dzieci z grupy Kubusie pod kierunkiem pani Wioletty i pani Urszuli wystawiły przedstawienie pt. ,,Królewna Śmieszka i Ekoludki”. Inscenizacja- bajka miała na celu ukazać zagrożenia ekologiczne oraz wdrożyć do współodpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego. Na zakończenie wszystkie dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie Małego Ekologa. Powtarzając za panią dyrektor Jolantą Krysiak, przyrzekały chronić przyrodę, oszczędzać wodę, dokarmiać ptaki, dbać o zwierzaki, kwiaty hodować, drzewa szanować, Ziemię ratować, nigdy nie śmiecić i uczyć tego wszystkie dzieci.

Miejmy nadzieję, że nasi wychowankowie pozostaną wielbicielami Ziemi i ekologami w dalszym dorosłym życiu.