Skrzyżowanie do przebudowy

Skrzyżowanie

Trwają prace projektowe nad drogami w Sokołowie Podlaskim. Burmistrz Bogusław Karakula stara
się w Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o przebudowę kolejnego
skrzyżowania – ulicy Węgrowskiej z Fabryczną. Żeby przyspieszyć realizację prac,
miasto podjęło się sfinansowania kosztów projektowych, a przetarg na to zadanie
został już rozstrzygnięty.
Burmistrz podjął starania z uwagi na coraz większy ruch na tym skrzyżowaniu. To
odpowiedź na postulaty kierowców, którzy zwracali się do miasta o poprawę stanu
organizacji ruchu w tym miejscu. Skarżyli się trudne warunki skrętu w kierunku
Przywózk, gdzie codziennie jeździ coraz więcej samochodów.
Dodatkowym argumentem za przebudową tego skrzyżowania jest rosnący ruch na
terenie Parku Przemysłowego.
Prace nad projektem przebudowy skrzyżowania są już w toku. Kiedy już projekt
będzie gotowy, szanse na rozpoczęcie przebudowy przez GDDKiA znacznie wzrosną.
To nie jedyne inwestycje realizowane przez miasto wspólnie z zarządcą dwóch
najbardziej uczęszczanych dróg krajowych przecinających miasto – czyli drogi nr 62 i
63.
Na zlecenie samorządu miasta powstał już projekt modernizacji skrzyżowania ul.
Baczyńskiego Wolności i Piłsudskiego oraz przebudowy skrzyżowania ul. Siedleckiej
z Romanowskiego.
Owocem zabiegów władz Sokołowa Podlaskiego w GDDKiA, są planowane jeszcze
na ten rok remonty nawierzchni ulic Wolności, Kilińskiego, Długiej, Repkowskiej,
Siedleckiej i Placu Księdza Brzóski